Các sản phẩm

Vải cao có trình diễn CHANDZZON PR-TECH SẬP ĐOÀN CO,LD

Từ khóa :

HYbridLanguage / Nhìn kìa! / A XÁC NHẬN


  • Lượt truy cập : 3
  • Công ty : Changzhou Protech Industry Co.,Ltd.
  • Điện thoại : +86 13506122866
Liên hệ chúng tôi

Thông tin chi tiết sản phẩm

Liên hệ chúng tôi

Năm ưu điểm của sản phẩm

  • Không tổ hợp nào
  • Tốt tương thích với đa trụ
  • Hiệu suất máy cực tốt
  • Dễ làm việc
  • Giá thấp

Thông tin chi tiết sản phẩm

Chúng tôi chọn Carbon, Aramid, S là sợi thủy tinh Độ Độ cao:Nó là lý tưởng cho những ứng dụng như gió, biển ban, thể thao & những sản phẩm thời gian rảnh, xe tải và xe kéo


Những thông tin trên đây chỉ để tham gia, bởi vì đa dạng thứ phẩm và vị đa dạng môi trường dành, tất cả những thông tin trên đều nên chỉ là người tài dùng sử dụng thích hợp nhập nhâ


Changzhou Protech Industry Co.,Ltd.

Người liên hệ: shan

Điện thoại: +86 13506122866

Điện thoại cố định: +86-519-85123791

địa chỉ công ty: 88#Fenshui Road New District Changzhou,Jiangsu,China

Trang mạng: chinaprotech.vieinfo.com

Trước: KCharselect unicode block name

Kế tiếp: Ba Bánh sandwich Woven Fabric CH...

Thắc mắc :

Thắc mắc