Từ tháng Chín năm đến 7, thậm chí là phần thưởng công ty có tham gia triển lãm công nghệ về vật liệu tổng hợp quốc tế Trung Quốc

Tác giả: dữ liệu bông: http://www.ns-protch.comfrom September 5 to 7, 2008, công ty đã tham gia triển lãm về công nghệ tổng hợp vật liệu quốc tế 24th China.
Số Booth: 101
Vải bọc thủy tinh như các hãng vật liệu tổng hợp phát triển của các công ty quốc gia, chứng minh Hàng nghìn sợi vải sợi, vải sợi thủy tinh, vải sợiVải sợi kính, bọc vải sợi sợi sợi vải sợi vải sợi sợi sợi, là tổng hợp nhất, sản xuất hàng năm bởi hàng trăm tấn của một nhà sản xuất sợi thủy tinh chuyên nghiệp.

888998.png.yasuo.jpg ABUIABAEGAAg_qji4wUo_vOzkQMwlwQ4owU.png

Trước: Ông Shan xiaowu tham dự lễ kha...

Kế tiếp: No